En regional självförsörjning och ett ekologiskt och lokalt jordbruk - för långsiktighet och överlevnad

Lyssna

Hur vi brukar jorden och vad den kan ge har alltid utgjort fundamentet för människans existens. I takt med att vårt s.k. moderna samhälle har vuxit fram, så har vi också distanserat oss från hur livsmedelsproduktionen går till och glömt bort grundläggande frågeställningar om hur vi använder våra resurser för långsiktig hållbarhet. Jordbruket ska bidra till att vi når våra miljömål, garantera livsviktiga ekosystemtjänster och mildra klimatförändringar. Småskaliga produktionsenheter kan bidra till den biologiska mångfalden. Vidare ska jordbruksproduktionen vara solidarisk gentemot bönder i andra länder. Vi vill ha en högkvalitativ, näringsrik och god mat, inte billig industriprocessad mat innehållande konstgjorda tillsatser.

Miljöpartiet vill

  • Stödja olika projekt vilka syftar till att möjliggöra regional självförsörjning, ekologiskt och lokalt jordbruk, liksom olika utvecklingsprojekt vilka kan genereras. Utsäde av lokala sorter och lantraser ska bevaras.
  • Ha ett GMO-fritt jord- och skogsbruk och säger nej tack till handelsgödsel.
  • Arbeta för att lokala och regionala aktörer ges möjlighet att lämna anbud vid upphandlingar och på annat sätt försöka stärka lokala matproducenter. Något som ger oss bättre beredskap och minskar vårt beroende av den globala livsmedelsproduktionen.
  • Lyfta jordbrukets betydelse för samhällets omställning och regionala utveckling. Matsvinnet ska minska.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: