Klimat

Lyssna

 

Klimatet är utan tvekan vår tids ödesfråga. Månaden maj i år var den varmaste någonsin. Det slås värmerekord i Tokyo, Kanada, USA, Skottland, Irak, Oman, Pakistan, Armenien och Sibirien. I Oman uppmättes nyligen den högsta lägsta-temperaturen någonsin på jorden, 42,6 grader nattetid. I Sverige har vi sett en sommar med extremväder där torka och skogsbränder slagit väldigt hårt mot Sverige. 

 

Denna sommar har varit en försmak på hur klimatförändringar kommer slå mot Sverige och världen. Det är inte en framtid att längta till. Men än är det inte försent, vi kan fortfarande göra något åt det. Vi kan fortfarande skapa en framtid att längta till. Men då måste vi börja nu. För enligt forskarna har det inte mycket tid kvar att agera. Miljöpartiet vill att Kalmar ska gå före och leda arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle där vi lever inom planetens gränser. 

 

Ska vi lyckas med det har vi mycket att göra. En stor del av Kalmar klimatarbete har stora brister. Klimatmålen riskerar att inte nås. Det finns ingen handlingsplan för vårt klimatarbete, och uppföljningen är väldigt bristfällig. Och inget har hänt de senaste åren. S-V-C-majoriteten skryter fortfarande om miljöpolitik som Miljöpartiet genomförde när vi satt i majoriteten eller som vi föreslagit i opposition: samlingscentralen, energieffektiviseringar och Kalmar cykelstad, solceller på kommunala tak och mycket mer. Det är tydligt, utan MP blir det ingen klimatpolitik. 

 

Vi vet att det går att ställa om samhället. Vi vill att Kalmar ska vara ledande i den gröna omställningen. Men ska vi lyckas med det måste vi börja nu. 

 

 

Vi vill: 

  • Ta fram en konkret handlingsplan med mätbara delmål och etapper så att vi kan garantera att kommunen blir helt fossilbränslefria till 2030. Samtidigt vill vi ta fram nya långsiktiga klimatmål och handlingsplaner som sträcker sig längre än 2030, så att vi uppfyller vår del av Parisavtalet.

 

  • Samarbeta med lantbrukare, skogsägare och Linnéuniversitet för att utveckla en omställning för ökad kolbindning i mark och skog, samt undersöka möjligheten att ekonomiskt stödja bevarandet och underhållet av ekosystemtjänster.

 

  • Sätta upp solpaneler på samtliga kommunägda tak där det är ekonomiskt lönsamt och inte påverkar kulturarvet. Det är både lönsamt, smart och bra för klimatet.

 

  • Besluta om en klimatanpassningsplan så att vi förebygger skador av exempelvis skyfall och översvämningar vid all stadsplanering och nybyggnation.

 

  • Satsa pengarna från vår interna klimatkompensationsfond på det som sänker utsläppen mest.

 

 

Vill du veta vad vi mer vill göra i Kalmar? Här hittar du hela vårt valmanifest. 

   

Fördjupning i ämnet Klimat

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: