Hållbara transporter för framtiden

Lyssna

Vi vill ställa om transporterna. Vi vill bygga supercykelvägar mellan och inom våra tätorter för pendling med cykel och elcykel. Samtidigt vill vi ha tätare tågtrafik mellan Kalmar och Växjö, bygga stationer för pendling norrut och snabbt göra verklighet av dubbelspår mellan Kalmar och Alvesta.

Miljöpartiet vill

  • Bygga supercykelvägar inom och mellan våra tätorter
  • Ha tätare tågtrafik mellan Kalmar och Växjö
  • Bygga stationer för pendling norrut i kommunen
  • Snabbt göra verklighet av dubbelspår mellan Kalmar och Alvesta

    

Fördjupning i ämnet Klimat och Transporter

 
 
Klimatet är vår tids ödesfråga, och transporterna är Sveriges största utsläppskälla. Ska vi skapa ett hållbart samhälle måste vi ställe om transportsektorn nu. Vi behöver mer tåg och mindre flyg, mer godstransporter på räls och mindre via lastbil. För att lyckas med detta behöver vi tåg som går i tid, säkra cykelvägar och hållbar stadsplanering. 
 
Supercykelvägar
För att ge cyklister bättre förutsättningar vill vi bygga supercykelvägar mellan och inom våra tätorter. På supercykelvägar ska du kunna cykla snabbt och säkert på raka cykelvägar som håller god standard. Detta för att gynna pendling med cykel och elcykel i hela Kalmar kommun. 
 
Tåg mellan Kalmar och Växjö
Vi vill öka satsningarna på tåg mellan Kalmar och Växjö med tätare avgångar. Detta för att ge bättre förutsättningar för våra resenärer, stärka möjligheten till pendling i vår region och binda ihop Kalmar med resten av landets tågnät. Samtidigt vill vi bygga dubbelspår mellan Kalmar och Alvesta för att skapa ett stabilare tågnät där vi har utrymme att expandera tågen ytterligare. 
 
Tåg norrut
Sedan ett par år tillbaka går det pendlingståg söderut till Smedby och Trekanten. Det är en bra satsning som möjliggör för snabbt och hållbart pendlande mellan Kalmar och kommunens södra orter. Nu vill vi ta nästa steg och bygga liknande pendlingsstationer norrut i kommunen, exempelvis till Lindsdal eller Rockneby. 
 
 

Vill du veta mer om vad vi vill göra i Kalmar? Här hittar du hela vårt valmanifest. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: