Distriktsstyrelsen för Miljöpartiet de Gröna i Kalmar län

Lyssna

Miljöpartiet vill

  • Den regionala självförsörjningsgraden ska öka i länet!
  • En elektrifierad kustjärnväg till Kalmar län för ökad tillgänglighet!
  • Satsningar på en jobbskapande politik genom att främja småföretagande; inom miljöteknik, turism och kultur samt inom jordbruket för att nämna några exempel.
  • Kärnkraften ska avvecklas - avveckling är utveckling! Vi tar också avstånd från fossilgas och de intressen vilka vill utvinna detta på Öland. Stor potential finns för förnybara energikällor såsom sol, vind och vatten i länet! Den ska vi ta tillvara på!

DISTRIKSSTYRELSEN MP KALMAR LÄN:

Distriktsordförande och språkrör: Max Troendlé, [email protected]; 072-531 75 27

Vice distriktsordförande och språkrör: Anna Bodjo, [email protected]; 070-691 49 51

Kassör: Gunnar Westling; [email protected]

Övriga ledamöter av distriktsstyrelsen är:

Martin Arvidsson; [email protected]

Caroline Axelsson, [email protected]

Maria Lindmark, [email protected]

Jesper Nyberg; [email protected]

Hedvig Sävenryd; [email protected]

Per Wiberg; [email protected]

 


REGIONOMBUD/ LOKALA SPRÅKRÖR/KONTAKTPERSONER FÖR KOMMUNERNA:

Maria Lindmark, Borgholms kommun

[email protected]

Jette Lehrman, Emmaboda kommun

[email protected]

Carina Erlandsson, Hultsfreds kommun

[email protected]

Gunilla Schollin-Borg, Högsbys kommun

[email protected]

Torben Lundholm, Hultsfreds kommun

Jonas Löhnn, Kalmar kommun

[email protected]

Eva-Karin Holgersson, Mönsterås kommun

[email protected]

Eje Wadebro, Mönsterås kommun

Eva Öberg, Mörbylånga kommun

[email protected]

John Green, Nybro kommun

[email protected]

Gunnar Westling, Oskarshamns kommun

[email protected]

Lars Sjöholm, Torsås kommun

[email protected]

Caroline Axelsson, Vimmerbys kommun

[email protected]

Anna Bodjo, Västerviks kommun

[email protected]


 

 

Framtiden är grön!

En elektrifierad kustjärnväg, 100 % förnyelsebart, nej tack till fosilgas och GMO, gröna jobb genom att satsa på ny teknik och smarta lösningar inom jordbruk, turism och andra områden skapas nya jobb för småföretagare. Och ja, kultur ska få kosta!

Välkommen att kontakta oss för att få veta mera! E-post