Valberedning

Lyssna

Valberedningen bereder valärenden till nästkommande årsmöte, samt övriga valärenden till regionstyrelsen, liksom andra förekommande regionala val och fyllnadsval. Alla kandidater som valberedningen nominerar ska vara vidtalade och ha accepterat nomineringen. Valberedningen ska beakta aspekten representativitet utifrån genus, spridning av uppdrag och geografi i länet. Vid årsmötet året innan val till riksdag och landsting, väljs en utökad valberedning som i dialog med Regionstyrelsen ansvarar för och utformar nomineringar till riksdagsval och landstingsval och föreslår antalet listor i landstinget.

 

VALBEREDARE

Gunilla Schollin-Borg; [email protected]

Daphne Thuvesson; [email protected]

Henrik Öberg; [email protected]; mobil: 070-84 93 400

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: