Kultur

Rätten till att få uppleva och utöva kultur står inskrivet i vår grundlag. Konst och kultur är en förutsättning för ett fritt demokratiskt samhälle, samtidigt som det ökar välmåendet och den psykiska hälsan. Dock är förutsättningarna olika beroende på var men bor. Vi vill få en än mer jämlik tillgång till kultur och konst i länet. Särskilt viktigt är detta för våra barn och ungdomar.

* Kulturbuss

Regionen ska ha en speciell buss ägnad åt att på beställning skjutsa våra skolungdomar till våra kulturintuitioner.

* Den fria konsten

De fria konstarterna ska prioriteras och dess utövare ska ges ett tydligare fokus och stöd. Residensverksamhet för olika konstarter ska stimuleras.

* Barnkulturgaranti

Regionen ska verka för att alla skolbarn ska ha en likvärdig tillgång till kultur och professionell konst. En typ av barnkulturgaranti ska tas fram.

* Kulturkollo

Kolloverksamhet med kultur- och konstprofil kan införas i hela länet via våra folkhögskolor.

* Digitala kulturmöten

Den digitala utvecklingen gör det möjligt att uppleva konst och kultur på nya sätt. Rätt använt kan det vara ett gott alternativ till det gängse sättet och öka tillgängligheten. Vi ser positivt på detta, exempelvis ”live på bio” och VR-besök på olika kulturarv och kulturhistoriska besöksmål.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: