Kultur

Lyssna

 

En blomstrande kultur är en av grundbultarna i en öppen och stark demokrati. Kultur ger människor möjlighet att växa och stärkas. En av de viktigaste utgångspunkterna i den gröna kulturpolitiken är att skydda och utveckla kulturens självständighet och den konstnärliga friheten. Vi vill att kulturen ska vara tillgänglig i hela landet såväl som hela Kalmar kommun. 

 

Miljöpartiet vill stärka kulturens ställning i Kalmar kommun och göra den tillgänglig för fler. Detta genom att använda våra ytor mer effektivt, prioritera breddidrott och att fler barn går i kulturskolan. Samtidigt vill vi minska reklamen i det offentliga rummet och istället stärka kulturens ställning där. 

 

All Miljöpartiets politik utgår från tanken av solidaritet med framtiden och alla jordens människor. Med det som grund vill vi göra vad vi kan för att stärka kulturen och friheten i resten av världen genom att göra Kalmar till en fristadskommun. Som fristadskommun tar vi emot förföljda kulturarbetare från länder där de inte kan verka fritt och låter dem fullfölja sitt arbete här i Kalmar. Ett litet men viktigt bidrag till kampen för frihet och mänskliga rättigheter som dessutom sätter Kalmar på kartan. 

 

 

Vi vill: 

  • Stärka kulturens ställning i Kalmar kommun.

 

  • Minska reklamen i det offentliga rummet.

 

  • Göra Kalmar till en fristadskommun, där en förföljd kulturarbetare, författare eller liknande får möjlighet att vara verksam i Kalmar kommun.

 

  • Planera nya idrottsarenor så att de kan användas till flera olika aktiviteter, exempelvis skolidrott eller evenemang. Vi vill placera nya arenor så att de fungerar som mötesplatser och prioritera breddidrott framför elitidrott.

 

  • Att kulturskolan stärker kopplingen med skolan så att fler barn får ta del av kulturskolans utbud.

 

 

Vill du veta vad vi mer vill göra i Kalmar? Här hittar du hela vårt valmanifest. 

   

Här visar vi lokal politik från Kalmar län.

Kalmar län Kultur

Rätten till att få uppleva och utöva kultur står inskrivet i vår grundlag. Konst och kultur är en förutsättning för ett fritt demokratiskt samhälle, samtidigt som det ökar välmåendet och den psykiska hälsan. Dock är förutsättningarna olika beroende på var men bor. Vi vill få en än mer jämlik tillgång till kultur och konst i länet. Särskilt viktigt är detta för våra barn och ungdomar.

Läs mer

* Kulturbuss

Regionen ska ha en speciell buss ägnad åt att på beställning skjutsa våra skolungdomar till våra kulturintuitioner.

* Den fria konsten

De fria konstarterna ska prioriteras och dess utövare ska ges ett tydligare fokus och stöd. Residensverksamhet för olika konstarter ska stimuleras.

* Barnkulturgaranti

Regionen ska verka för att alla skolbarn ska ha en likvärdig tillgång till kultur och professionell konst. En typ av barnkulturgaranti ska tas fram.

* Kulturkollo

Kolloverksamhet med kultur- och konstprofil kan införas i hela länet via våra folkhögskolor.

* Digitala kulturmöten

Den digitala utvecklingen gör det möjligt att uppleva konst och kultur på nya sätt. Rätt använt kan det vara ett gott alternativ till det gängse sättet och öka tillgängligheten. Vi ser positivt på detta, exempelvis ”live på bio” och VR-besök på olika kulturarv och kulturhistoriska besöksmål.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: