Klimatsmart mat för framtiden

Lyssna

 

Idag är mer än hälften av vår mat importerad och lantbrukare tvingas konkurrera mot ohållbara produktionsmetoder från andra länder. Miljöpartiet vill något annat. Vi ser redan nu hur köttkonsumtionen har börjat minska när fler äter vegetariskt. Vi ser hur efterfrågan på ekologisk och närproducerad mat ökar. Dessa trendbrott bådar gott för människors hälsa såväl som för vårt vatten, vår miljö och vårt klimat. Vi vill göra allt vi kan för att gynna dessa positiva trender och det är viktigt att Kalmar kommun går i täten för det arbetet. Miljöpartiet har länge drivit på för skärpa kommunens målsättningar om närproducerat och ekologiskt, och exempelvis lyft att bananer enligt kommunens egna definitioner klassades som närproducerade. 

 

Nu vill vi ta nästa steg. Vi vill kraftigt öka andelen klimatsmart mat i Kalmar kommun. Detta är extra viktigt då utsläppen från jordbruket i Kalmar län är lika stora som utsläppen från länets alla transporter, enligt siffror från naturvårdsverket. Vi vill anpassa arrenden av kommunal mark för att gynna ekologisk och klimatsmart markanvändning. Se till att en gång för alla ta bort gifter ur barns vardag och gynna den vegetariska maten i exempelvis skolköken. 

 

Att ställa om vårt jordbruk och vår matproduktion till hållbar, klimatsmart och närproducerad är en stor utmaning. Men vi vet att det går, det krävs bara ett parti som lovar att alltid jobba med och prioritera de frågorna. 

 

 

Vi vill: 

  • Anpassa arrenden av kommunal mark för att gynna ekologisk och klimatsmart markanvändning inom jordbruk, skogsbruk och naturbeten.

 

  • Öka andelen klimatsmart, närproducerad och ekologisk mat i de offentliga köken.

 

  • Ta bort gifterna helt från våra förskolors fruktstunder med 100% ekologisk frukt och grönt.

 

  • Stödja samarbetet mellan små lokala livsmedelsproducenter och lokala konsumenter.

 

  • Stärka den vegetariska kosten i kommunala kök. Vi vill se mer vegetarisk mat, följa upp hur den smakar i brukarenkäter, utbilda kockar och sätta det vegetariska alternativet först i buféer.

 

 

Vill du veta vad vi mer vill göra i Kalmar? Här hittar du hela vårt valmanifest. 

   

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: