Kalmar kommuns personal

Lyssna

 

Det har blivit allt svårare att hitta och behålla personal inom kommunen, exempelvis inom omsorg och skola. Lönen är viktig men även arbetsmiljön och arbetsbelastningen påverkar. Vi vill att de anställda som är specialister på sin verksamhet som till exempel lärare, sjuksköterskor, undersköterskor och socialsekreterare ska få större makt över utvecklingen av sin verksamhet. Det handlar om makt över schema, arbetsmiljö och arbetsbelastning. Effektiviseringar kan säkert göras men förändringar måste drivas tillsammans med personalen. Det kan handla om nedprioritering av mindre viktiga arbetsuppgifter, samarbete mellan enheter eller genom omfördelning av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper. 

 

För att fler ska lockas att arbeta inom kommunens verksamheter, minska sjukskrivningarna och avlasta stressad personal vill vi genomföra ett försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom de yrkesgrupper där sjukfrånvaron är som störst. Samtidigt vill vi stärka möjligheten för anställda att byta löneökning mot ledig tid och ge äldre anställda möjligheten att gå ner i arbetstid mot slutet av yrkeslivet. 

 

I planen för 2018 har majoriteten (S, C, V) satt som mål att öka andelen chefer. Majoriteten har genomfört flera besparingar på omsorgen. Vi i Miljöpartiet misstänker att även chefernas arbetsmiljö har försämrats i takt med dessa besparingar. Men vi tror inte att en generell ökning av antalet chefer på bekostnad av annan personal kommer att underlätta för någon. Inte ens för chefen.

 

 

Vi vill: 

  • Genomföra försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom de yrkesgrupper där sjukfrånvaron är som störst.

 

  • Sträva efter avtal som underlättar för kommunanställda som önskar byta lön mot ledig tid.

 

  • Pröva att införa möjligheten till nedtrappning i slutet av yrkeslivet, exempelvis enligt modellen 80% arbetstid med 90% lön och 100% pension.

 

  • Gå igenom och prioritera arbetsuppgifter för chefer i kommunens verksamheter. Ta bort kommunens mål om en ökning av andelen chefer.

 

  • Främja brukar- och personalkooperativ inom skola och omsorg.

 

 

Vill du veta vad vi mer vill göra i Kalmar? Här hittar du hela vårt valmanifest. 

   

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: