Prioriterade frågor för Kalmar län

Lyssna

Utveckling skapas genom småskaliga lösningar. Ett kretsloppstänkande ska genomsyra exempelvis den regionala livsmedelsproduktion, energiförsörjningen och ekonomin. Naturens resurser utgör ramen för vad vi kan nyttja idag och i framtiden. Och därför måsta vi ta stor hänsyn till de sköra livsmönster som vi alla ingår i. Brukandet av jorden och hur vi använder oss av de rikedomar som kommer från den är en ödesfråga.

Miljöpartiet vill

  • Ökad tillgänglighet i länet genom en elektrifierad Kustjärnväg. Vi vill ha en god service och en väl fungerande kollektivtrafik i hela länet. Gång- och cykelvägar och bra förutsättningar för cykling ska finnas i hela Kalmar län.
  • Kultur ska lyftas som den påverkanskraft och källa till välbefinnande som den är.
  • Småföretagens möjlighet för jobbskapande och för att finna småskaliga och hållbara lösningar inom exempelvis miljöteknik, ekoturism och jordbruk ska främjas. Vi ska uppmuntra och arbeta för lokal och regional livsmedelsproduktion.
  • Energiomställningen måste intensifieras. Kärnkraften ska avvecklas och fossilgas ska inte utvinnas på Öland. Vi vill ha 100 % förnybar el. Kalmar län ska drivas av sol från Torsås och vind från Öland.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: