Samhällsbyggnad

Lyssna

 

Miljöpartiets vision är gröna hållbara städer byggda för människor. Städer byggda för att skapa möten mellan människor från olika bakgrunder. Vi vill skapa framtidens stad idag där gång, cykel och kollektivtrafik går före breda bilvägar. Där parker ersätter parkeringar. Där gatorna präglas av uteserveringar, natur och offentlig konst. 

 

Miljöpartiet vill motverka bostadssegregationen genom att bygga blandat. Vi vill skapa en stad där studenten bor bredvid höginkomsttagaren, de stora villorna ligger bredvid hyreshus med lägre hyra och radhus med familjer ligger bredvid höghusen. Samtidigt vill vi bygga mer bostäder i trä och satsa på energieffektiviseringar för att minska utsläppen från byggnationer såväl som användningen av bostäderna. 

 

Vi vill bygga grönt, prioritera människan framför bilen och bygga blandat. Så skapar vi en stad som är både ekologiskt och socialt hållbar. 

 

 

Vi vill: 

  • Bygga för gemenskap, trygghet och rörelse. Planera alla bostadsområden så att människor får anledning att mötas på gårdar och grönytor.

 

  • Bygga energieffektiva bostäder i trä.

 

  • Bygga fler hyreslägenheter och bygga blandade bostadsområden så att olika plånböcker bor bredvid varandra.

 

  • Ordna fler lokaler för småskalig handel och tjänster i bostadsområden, som ökar företagandet och gemenskapen i bostadsområdet

 

  • Pröva olika lösningar som till exempel annan vägbeläggning eller multifunktionella bullerskydd (exempelvis i form av solpaneler) för att få bukt med bullret från E22:an och Ölandsbron.

 

 

Vill du veta vad vi mer vill göra i Kalmar? Här hittar du hela vårt valmanifest. 

   

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: