Hållbara transporter

Lyssna

 

Transporterna är Sveriges största inhemska utsläppskälla och står för drygt 30 procent av utsläppen. För att nå klimatmålen måste vi ställa om våra transportsystem. Vi behöver fler och bättre tåg, färre resor med flyg och mindre transporter med lastbil. Fler resor med cykel och kollektivtrafik, färre med personbil. Samtidigt kommer det alltid finnas de som behöver bilen, och för dem ska det också finnas bra infrastruktur, såsom billiga laddplatser till elbilar och många tankställen för biogas. 

 

De senaste fyra åren har vi lagt flera förslag på området, bland annat att göra det enklare att ha och ladda elbil, och att förbättra nuvarande samt bygga nya cykelvägar. Ett förslag vi lagt om att göra om trafikljusens system för att gynna bussar och cyklar är nu på väg att genomföras. Regeringens satsning klimatklivet varit med och finansierat laddstolpar och biogasanläggningar i hela länet. En hel del händer, men ska vi nå vårt mål om fossilbränslefri kommun 2030 behöver vi göra mycket mer. Vi måste öka satsningarna på tåg, bygga dubbelspår och nya järnvägsstopp. Vi måste bygga supercykelvägar i hela kommunen. Vi måste ta bort gupp, sänka kantstenar och skapa mer sammanhängande cykelvägar. Vi måste våga prioritera cykeln framför bilen. 

 

Vi måste tänka om när vi bygger Kalmar, och göra det mycket enklare att resa hållbart, på alla sätt. 

 

 

Vi vill: 

  • Vi vill ha tätare tågtrafik mellan Kalmar och Växjö, bygga stationer för pendling norrut och snabbt göra verklighet av dubbelspår mellan Kalmar och Alvesta.

 

  • Bygga supercykelvägar för säkrare och snabbare transport i hela kommunen med cyklar och elcyklar samt rusta upp befintliga cykelvägar.

 

  • Stoppa bygget av p-huset i cellgraven och införa ett “park and ride”-system:  p-anläggningar utanför centrum där biljett med skyttelbuss till och från centrum ingår.

 

  • Genomföra ett försök med avgiftsfria bussresor under en dag i veckan inom Kalmar kommun. Detta för att öka intresset för kollektivtrafiken samt minska behovet av parkeringsplatser i centrala Kalmar.

 

  • Införa el- och lastcykelpooler i kommunen och att Kalmarhem inför en laddstolpsgaranti där alla boende med elbil har rätt till en laddstolpe nära bostaden inom en månad efter begäran.

 

 

Vill du veta vad vi mer vill göra i Kalmar? Här hittar du hela vårt valmanifest. 

   

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: