Dags att åtgärda kommunens mikroplastsproblem!

Lyssna

Miljöpartiet har länge uttryckt oro för mikroplaster och har på nationell nivå framfört att en radikal minskning ska ske. Detta driver vi även på lokal nivå, därför är Miljöpartiet glada över att minoritetsstyret till slut lyssnade på vårt förslag och biföll motionen. Nu ska Karlskrona kommun genomföra en inventering av alla potentiella utsläppskällor av mikroplaster i kommunen. Dessutom ska en handlingsplan upprättas med konkreta åtgärder för att minska utsläpp av mikroplaster i kommunen.

Olle Hilborn Olle i kommunfullmäktiges talarstol.

De viktigaste källorna till mikroplast som har identifierats i en nationell utredning av Naturvårdsverket är slitagepartiklar från däck och väg, konstgräsplaner och kosmetiska produkter som innehåller mikrokorn. Mikroskopiska partiklar kan i sig vara giftiga och innehålla tillsatsämnen likt flamskyddsmedel som har hormonstörande effekter. Mikroskopiska partiklar kan även binda till sig miljögifter och ansamlas i både djur och i oss människor.

Därför är vi i Miljöpartiet glada över att kommunfullmäktige nu tar ett samlat grepp om problemet med mikroplaster, till välbefinnande för både natur och alla medborgare. Miljöpartiet hoppas på att kommunen nu skyndsamt startar det viktiga arbetet med inventering och åtgärdsarbetet kommer igång snarast.

Olle Hilborn, gruppledare MP Karlskrona
Yvonne Sandberg-Friis, MP Karlskrona
Madeleine Norman, MP Karlskrona
Tommy Andersson, MP Karlskrona

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: