Vindkraft är billigare än kärnkraft

Lyssna

Diverse partier och ledarskribenter har senaste tiden lyft kärnkraft som en framtidsväg. Jag håller inte med och jag ska förklara varför.

Till att börja med är det enorma miljöproblem relaterade till kärnkraft. Uranbrytning är smutsigt. Problemet med slutförvaring av kärnbränsle är inte heller löst. De nya “renare” generation IV-reaktorerna som flitigt refereras till finns bara på ritbordet och hinner inte rädda klimatet. De här argumenten talas det dock tyst om. I stället lyfts argument som “elmarknaden behöver långsiktiga villkor”, “kärnkraft behövs som baskraft”, “IPCC förespråkar kärnkraft” och “kärnkraften kan inte läggas ner för tidigt”.

 

  1. Långsiktiga villkor. Det finns idag en överenskommelse mellan MP, S, C, M, och KD som anger att 2040 ska all elproduktion vara förnybar. När nu främst KD, men även M, vill öppna upp för ny kärnkraft går man emot den uppgörelsen. Raka motsatsen till “långsiktiga villkor”.
  2. Kärnkraften behövs som baskraft. Det här grundar sig i rädslan att vindkraft är känsligt eftersom det inte alltid blåser. Relativt enkelt kan vindkraften byggas ut till att stå för ungefär 60 TWh - motsvarande vad kärn-kraften har idag och cirka 40 procent av svensk elproduktion. Vi har sedan vattenkraft som kan användas som reglerkraft.
  3. IPCC (FN:s klimatpanel) förespråkar kärnkraft. Ett vanligt missförstånd som grundar sig i att de har angett en del av elmixen som kärnkraft i några scenarier. Författarna till rapporten har själva förtydligat att de inte förespråkar kärnkraft.
  4. Kärnkraften ska inte läggas ner för tidigt. Det är marknadskrafter som gör kärnkraften olönsam. Jämför man kostnader för ny kärnkraft och ny vindkraft så är vindkraften (osubventionerad) mellan två och sex gånger billigare per KWh. Det kan i vissa fall vara billigare att bygga ny vindkraft jämfört med att fortsätta med befintlig kärnkraft. De närmsta fyra åren förväntas vindkraften gå från 17 TWh till 35 TWh.

I sammanhanget vill jag framhålla att det är riskminimering att bygga ett elproduktionssystem som är utspritt med många små enheter. Att satsa på en central elproduktion som riskerar att bli kraftigt försenad är vanskligt och osäkert. Tittar vi på vårt grannland Finland så har deras kärnkraftverk Olkiluoto blivit minst 10 år försenat, vilket gör att Finland har varit tvungna att importera mycket el från Sverige. Finland verkar också knipa det nordiska rekordet i dyraste byggnad - innehas idag av Sveriges Nya karolinska - eftersom Olkiluoto har skenat i kostnader. Den som förespråkar kärnkraft framför förnybart behöver förklara varför vi skulle lägga pengar på en dyrare elproduktion som för med sig mer miljöproblem. Själv tycker jag det är väldigt märkligt att vilja betala mer för något som är sämre.

Olle Hilborn (MP)

Insändare i Sydöstran och BLT den 25/4 2019

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: