Bostäder

Lyssna

Stadsbyggande handlar inte enbart om att bygga hus och vägar. Det handlar om en helhet, om hur vi bygger en stad så attraktiv att folk trivs, vill flytta hit och bo kvar.

Miljöpartiet vill

  • Bygga samman staden för att öka människors gemenskap och minska behovet av resande
  • Satsa på små och billiga hyresrätter med god kvalité och låg miljömedverkan
  • Att vårt bostadsbolag blir en aktiv producent av nya lägenheter med stor miljöhänsyn
  • Bygga en blandad stad genom att blanda olika upplåtelseformer i samma stadsdel/kransort

”Det är viktigt att vi politiker tillsammans med Karlstadsbor, byggbolag och olika intresseorganisationer utformar en bra boendemiljö i kommunen.”

När vi planerar nya områden på kommunal mark bör vi i tidigt skede tydliggöra att upplåtelseformerna ska vara olika för att på sikt att kunna motverka segregation. Karlstad kommun bör även underlätta för byggandet av hyresrätter med differentierade markpriser, så att hyresrätter kan produceras till rimliga priser. Vi vill också bygga samman staden för att öka människors gemenskap och minska behovet av resande. Prioritera utbyggnaden och attraktiviteten för handeln i centrum, stadsdelscentra och kransorter. Vi ser restriktivt på utbyggnad av externa köpcentra på grund av risken för utarmning av centrum, som är stadens hjärta.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Bostäder