Idrott

Lyssna

Vi vill tillsammans bygga en kommun där människor har möjlighet att leva gott och känna livsglädje. Den stund vi lever på jorden bör vi vara rädda om och fylla med innehåll. Det är här kulturen, idrotten och fritiden kommer in.

Miljöpartiet vill

  • Bygg skatepark på Sandgrund eller annan central plats

Idrotten är viktig för den fysiska hälsan, glädjen och känslan av gemenskap. Idrotten är för många en del av vår identitet. Vi behöver röra på oss, leka, träna och använda våra kroppar. Vi vill satsa på idrott som skapar gemenskap, och glädje och hälsa. Den ska inte vara ett forum för utslagning och sållning, utan något som är till för oss alla. Samtidigt vill vi kunna glädja oss över Karlstadsbor och lag som blivit duktiga på nationell och internationell nivå.

Många människor engagerar sig ideellt inom olika organisationer. Det civila samhället är en viktig grund för sammanhållning och gemenskapen i samhället. Vi vill stödja och utveckla folkrörelser och folkbildning, satsa på barn- och ungdomsverksamhet och pedagogiskt vidareutveckla kommunens egen fritidsverksamhet för barn- och ungdomar.

Läs gärna mer i kapitel 1 vårt handlingsprogram för åren 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: