Nya jobb

Lyssna

Vi är beroende av människors produktivitet och skapande. Vi vill verka för ett samhälle där det är lätt att starta företag och där skatten på arbete minskas och växlas över till skatt på det som smutsar ner miljön. Vi tror på blandade former för företagande där aktiebolag, sociala kooperativ och små och stora företag har lika möjlighet att växa och utvecklas.

Miljöpartiet vill

  • Tillsammans med universitetet göra Karlstad till ett centrum för bioekonomi
  • Skapa en plats där små företag kan hyra skrivbord, uppkoppling och möta andra i en kreativ miljö

Läs gärna mer i kapitel 7 i vårt handlingsprogram för åren 2014-2018.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Nya jobb i växande företag

Många av de nya jobben växer fram i små och medelstora företag. Detta trots att skatter och regler ofta missgynnar de växande företagen. Bättre villkor för Sveriges företagare skapar nya jobb och växande företag.

Miljöpartiet i Värmland vill

  • sänka arbetsgivaravgiften kraftigt, särskilt för småföretagen,
  • slopa sjuklöneansvaret och minska regelkrånglet för företagen,
  • investera i kollektivtrafik, moderna bostäder och förnybar energi,
  • satsa på gröna innovationer och modernisera industrin.

Läs mer

 

Sverige står inför tre stora utmaningar – den ekonomiska krisen, den växande arbetslösheten och klimathotet. Om Sverige tar sig an dessa tre utmaningar tillsammans kan långsiktigt hållbara resultat uppnås.

Sänkt skatt för företag

Miljöpartiet driver de förslag som företagen själva efterfrågar främst: en kraftig sänkning av arbetsgivaravgifterna, ett slopat sjuklöneansvar för företag med upp till tio anställda och ett minskat regelkrångel.

Framtidsinvesteringar som skapar jobb

Miljöpartiet driver att Sverige ska investera stort i järnväg och kollektivtrafik, ett särskilt ROT-avdrag för energieffektiviseringar av bostäder och upprustning av skolor, samt mer resurser för ökad kvalitet i skolan. Så möter vi framtidens utmaningar samtidigt som vi skapar nya jobb här och nu.

Modernisera industrin

Samtidigt som Sverige moderniseras allt långsammare så växer de nya industrierna fram i Sveriges grannländer. Genom att bygga ett förnybart energisystem räknar Tysklands regering med att skapa 700 000 nya jobb. Danmark är med i samma gröna race och räknar på 77 000 nya jobb. Om Tyskland och Danmark kan, så kan även Sverige. Miljöpartiet föreslår att Sverige ställer om till 100 % förnybar energi och ökade satsningar på forskning, innovationer samt miljöteknik.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: