Ett hållbart liv, tankar i fastetider

Hur definierar vi ett hållbart liv? Är det att äta vegetariskt, veganskt, cykla, åka kollektivt, flyga mindre, köpa second hand, gå från två bilar till en, minska sin köttkonsumtion?! Det finns nog inte bara ett svar på den frågan, det beror nog på vem frågan ställs till. Vi har alla olika kunskaper, erfarenheter och referensramar.

 

Brundtland kommissionens definition av hållbar utveckling är "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det forskas och kommer rapporter med olika åtgärder för att uppvärmningen av jorden ska stanna av och för att vi ska nå våra mål om en hållbar utveckling. Men det finns en stor oro bland människor inför klimatförändringarna som pågår och ibland känns det som att det tar lång tid att se resultat av det som görs och att det snart kan vara försent att rädda Jorden.

Men jag vet att alla människor kan bidra till en hållbar utveckling och att allt som görs i stort och smått är viktigt. Utifrån egna erfarenheter vet jag också att det måste finnas en vilja till att förändra för att förändringen ska bli av och bestå. Från den 6 mars och fram till påsk, 40 dagar, är det fastetid inom Svenska kyrkan och även om man inte är troende så tror jag att vi alla behöver perioder då vi stannar upp och funderar. Det jag har upplevt efter mina fasteperioder är jag har utmanat mig själv till att gå ifrån invanda rutiner, min trygghet, och tagit möjligheten att tänka i nya banor och göra på ett annat sätt. Och det tror jag är en nyckel till ett hållbart liv, under förutsättning att det vi gör är till det bättre för vår planet.

En hjälp på vägen kan vara boken Ett hållbart liv, Naturskyddsföreningens årsbok för 2018. Den innehåller 365 förslag på hur vi kan leva mer hållbart. Jag kände att under tiden jag läste boken fick uppslag på ytterligare saker vi kan göra och även en bekräftelse på att det vi redan gör är viktigt. Att göra något som leder till att min nästa kan leva ett tillfredställande liv är väl det minsta vi kan begära av varandra, den omtanken och omsorgen måste vi visa varandra.

Runt om i vårt samhälle händer det mycket som leder till en hållbar utveckling. I Kävlinge kommun finns Återbruket, secondhand butiker, många cykelvägar, vår natur, utbyggnad av järnvägen och nyligen återrapporterades ett direktiv om att minska spridningen av mikroplaster i naturen. En läsvärd rapport med bra åtgärder och Miljöpartiets förhoppning är att dessa åtgärder leder till handling.

Jag läste nyligen i tidningen om några unga företagare som ska ställa ut på UF-mässan i Malmö och de har utvecklat sugrör av skånsk råghalm. Företaget riktar in sig på restaurangbranschen eftersom det där sker en stor konsumtion av traditionella sugrör. Jag tycker det är roligt och inspirerande att ta del av unga människors kreativitet och jag upplever att de är uppväxta med en helt annan medvetenhet kring klimatfrågan än vi som är lite äldre är.

Jag har funderat ett tag på vad jag vill använda denna fastetid till och kom nyligen fram till att jag ska återuppta meditation. Jag vet att jag mår bra av den men har av någon anledning kommit ifrån den och ser nu detta som ett gyllene tillfälle att komma igång igen. Vad har meditation med ett hållbart liv att göra? Vetenskapliga undersökningar visar att genom meditation kan du få bättre minne, få kreativ kraft, somna och sova bättre och mer därtill. Dessa effekter är till stor hjälp för mig när jag vill göra förändringar och skapa nya rutiner i mitt liv alltså kan meditation vara en nyckel till ett hållbart liv för mig.

 

Av Ann-Kristin Drevnor, ledamot Kommunfullmäktige och ersättare Utbildningsnämnden

 

Att göra något som leder till att min nästa kan leva ett tillfredställande liv är väl det minsta vi kan begära av varandra, den omtanken och omsorgen måste vi visa varandra.