Från fullmäktige de 18:e november 2019

Två ärenden dominerade vår insats under november månads fullmäktige, föreningsbidraget och trafiksituationen runt förskolan i Barsebäck

Att Alliansen äntligen kommit fram med en lösning för att förbättra föreningsbidraget välkomnades av alla partier i fullmäktige, så även av oss. Men vi var tydliga med att påpeka att en ökningen är alldeles för liten. Utan att ha fått klarhet i historiken är det ändå rätt klart att föreningsbidragen är sämre än för 20 år sedan. Och när vi samtidigt förstärker förväntningarna på föreningarnas insats för samhällets trygghet, tycker Miljöpartiet att man ska vara mer generös. Och vi tror att det inte är sista gången den här mandatperioden som föreningsbidragen är uppe till diskussion i fullmäktige.

Lars Lundström ställde en fråga till byggnadsnämndens ordförande omkring trafiksituationen vid förskolan i Barsebäck. Det är för trångt när barnen lämnas och hämtas av föräldrar med bil, och buss och gående samtidigt passerar. Byggnadsnämndens ordförande menade att man inte kan använda byggloven för att realisera de förbättringar som finns angivna i detaljplanen utan hänvisade till kommunstyrelsen. Vi får se om ordförande där tagit till sig att barsebäcksborna är missnäjda med trafiksituationen.

Slutligen valde Lars Lundström att påpeka att utredningarna kring busstrafik mellan Hofterup och Dösjebro inte fullföljts enligt direktivet från 2017. Trots att vi tydligt gav direktiv att leta alternativ "utanför boxen" har detta inte gjorts. Majoriteten i kommunstyrelsen valde dock att ignorera den delen av direktivet och godkände resultatet av utredningarna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: