Kommunfullmäktige 16 september 2019

Tre av våra motioner var uppe till behandling. Intresset för våra idéer är fortfarande svagt hos de styrande, bara summarisk behandling av förslagen. Vi är dock säkra på att vi kommer att få genomslag längre in i mandatperioden. Klimat och Miljö blir ju en allt viktigare fråga även lokalt.

Våra två representanter i kommunfullmäktige var flitigast i talarstolen igår. Tre av våra motioner var uppe till behandling, en tyvärr negativ sådan.
Vår motion om att konstgräsplaner var i och för sig delvis besvarad, då man numera bygger konstgräsplaner med mera miljövänligt fyllmedel. Dock är man inte intresserad av att arbeta för att minska mikroplastutsläppen från de gamla.

Vår motion om att bilda ett energibolag hade behandlats högst summariskt, endast ett ideologiskt svar. Viljan att genomföra en ekonomisk analys och se över möjligheten att låta miljö och kommunekonomi gå hand i hand visade sig vara obefintlig.

Vår motion om att skapa förutsättningar för att medfinansiera kollektivtrafik möttes också av kalla handen. Moderaterna är låsta vid en princip om att kollektivtrafiken finansieras enbart av regionskatten, en bild man snart är ensam om i regionen. En hållning som leder till att vi står sist i prioriteringen hos regionen.

Även socialdemokraternas motion om lägre avgifter till Kulturskolan stöttades av våra representanter. Denna möttes av Moderaterna av ett hånfullt och ganska visionslöst tal om att oppositionen minsann tror att pengar växer på träd.

Våra offensiva motioner kommer att ge resultat