Vårt valmanifest för 2018

Vår vision för Kävlinge: Människan och miljön i fokus för en hållbar kommun

Miljöpartiet står för en långsiktigt hållbar politik. Vår horisont måste sträcka sig längre än till mandatperiodens slut. Våra barnbarn kommer att fråga oss vad vi gjorde för att rädda vår planet. Det är nu det avgörs vad vi kommer att kunna svara. Vi vill visa hur vi i Kävlinge bygger ett hållbart samhälle som är bra för både miljö och männisor.

När människor efterfrågar mindre bostäder och inte vill äga dem, ska vi bygga små hyreslägenheter. Vi ska vara öppna för att bygga bostäder med lägre hyreskostnad för unga och nyanlända samt tryghetslägenheter för äldre.

Det är naturligt för oss att förtäta våra orter. Mat, djur och natur har en självklar plats i vårt samhälle. Därför vill vi bygga bostädfer på stora gräsytor och där skapa en attraktiv parkmiljö i ett tätare samhälle. Biologisk mångfald blir bäst av träd och buskar, inte av klippta gräsytor.

 

Fördjupning i ämnet Valmanifest 2018

Våra underrubriker i valmanifestet

Vårt valmanifest i lättare text

https://www.mp.se/kavlinge/valmanifest-lattlast

Valmanifestet som PDF

Och här har du länken till våra kandidater till fullmäktige

Valsedel

Läs våra flygblad som PDF

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Valmanifest 2018