Kil

För ett grönare Kil.

Eva Hammar, Bengt Karlsson, Lars Nyberg, Stina Bergström.
Våra prioriteringar

Tåg och kollektivtrafik.

Miljöpartiet vill såväl i länet som i Kil satsa mer på tåg och järnvägar. Det ska vara smidigt att ta tåget.

Bevarande av tätortsnära natur.

Vi vill att Frykstahöjden förblir ett område för friluftsliv.

Miljöpartiet Kil

Kontakt