Vad är #klimatoffensiv?

Sverige är inne i en klimatoffensiv. Här kan du lära dig mer om vad den innebär, och några av de större förslag och satsningar den består av.

Isabella Lövin skriver under lagrådsremiss för en ny klimatlag.

Miljöpartiets och regeringens #klimatoffensiv

Flera av Miljöpartiets viktigaste vallöften handlar om klimat. Till exempel en klimatlag som säkerställer minskade utsläpp, ett mål om 100 procent förnybar energi och fler klimatsmarta transporter. Vi är nu inne i en klimatoffensiv där Miljöpartiet och regeringen gör verklighet av löftena.

Följande större förslag och satsningar har presenterats under början av 2017.

1. Klimatramverk och klimatlag

Regeringen har presenterat en klimatlag och ett klimatpolitiskt ramverk, med målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Utsläppen från transporter ska minska med minst 70 procent jämfört med 2010 senast år 2030. Ett ramverk som detta har aldrig tidigare funnits i Sverige och ger långsiktighet för alla.

2. Uppgörelse om EU: utsläppshandel med ”Swedish proposal”

Enträget arbete från regeringen med ”the Swedish proposal” ledde till majoritet för en betydande annullering av utsläppsrätter inom EU:s system för utsläppshandel. Effekten har uppskattats vara minst 2–2,8 miljarder ton minskade utsläpp, eller 37–51 gånger Sveriges totala årliga utsläpp.  

3. Bränslebyte

Bränsleförsäljare kommer med bränslebytet tvingas blanda in allt högre andel hållbara biodrivmedel. Ambitionen är att utsläppen av bränslena ska ha minskat med 40 procent, vilket troligen innebär att hälften av alla sålda flytande drivmedel är biodrivmedel. Reformen skapar långsiktighet för drivmedelsbranschen som saknats under lång tid och kommer att leda till nya investeringar i Sverige.

4. Utsläppsprognoser som visar att vi stänger gapet

Naturvårdsverkets nya utsläppsprognos visar att att vi nu har en möjlighet att nå klimatmålet till 2020 enbart med åtgärder i Sverige. När regeringen tillträdde bedömdes detta gap vara 4 miljoner ton koldioxid, men bedöms nu vara 0,8 miljoner ton. Med klimatoffensiven och åtgärder som nu läggs fram så ökar vi chanserna att nå målet på hemmaplan.

5. Koldioxidskatt i värmesektorn

Höjningar av koldioxidskatten i värmesektorn föreslås för att minska utsläppen av koldioxid från svenska anläggningar. Höjningar sker från noll till 11 procent av den generella koldioxidskattenivån för kraftvärmeanläggningar samt från 80 procent till 91 procent av den generella koldioxidskattenivån för fjärrvärmeanläggningar.

6. Bonus-Malus

Bonus–Malus är en efterlängtad klimatreform. Den som köper ett nytt miljöanpassat fordon med låga utsläpp av koldioxid som elbilar, hybridbilar och gasbilar får en bonus vid inköpstillfället, medan skatten höjs för fordon med höga utsläpp av koldioxid. Bonus-Malus ska se till att det är lätt att göra rätt i bilköpet.

7. Nattågen räddas

Att Sverige har nattåg som går är viktigt om fler ska kunna resa klimatsmart och för ett Sverige som håller ihop. Därför gör regeringen en särskild satsning för att nattågen ska finnas kvar på lång sikt. I satsningen ska en operatör få i uppdrag att bedriva nattågstrafik under en viss tidsperiod, för att skapa förutsättningar för att investera och rusta tågen.

8. Flygskatt

Regeringen föreslår att en flygskatt ska införas på alla flyg som lyfter från en flygplats i Sverige, för att även flyget ska bidra till att täcka delar av sina miljökostnader. I dag är flyget fråntaget alla typer av bränslebeskattning, vilket skiljer det från andra transportslag.

9. Miljöpartiet  föreslår en nationell strategi för elektrifiering och förnybara bränslen

Hela Sverige ska ha möjlighet att vara med i klimatomställningen; inga vita fläckar ska vara kvar som lämnar svenskar beroende av gammal transportteknik och fossila energilösningar. Miljöpartiet har därför presenterat ett krav på att Sverige ska ta fram en nationell strategi för utbyggnad av infrastruktur för elektrifiering av transporter och förnybara bränslen som biogas.

10. 500 miljoner extra till Klimatklivet

Utöver redan stora satsningar på Klimatklivet (700 miljoner kronor per år), som leder till klimatsmart omställning i hela Sverige, har regeringen presenterat en ytterligare förstärkning med 500 miljoner kronor.

11. Sverige skriver på klimatavtal med Kalifornien

Sverige som klimatledare i Europa, och Kalifornien, som klimatledare i USA, ingår ett samarbete för ett starkare globalt klimatarbete och förstärkt samarbete kring konkret klimatpolitik.

Svenskt klimatledarskap

Världen behöver ledarskap i klimatfrågan mer än någonsin. Sveriges regering visar vägen. Vi har höjt Sveriges miljö- och klimatbudget med 73 procent och siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi har också presenterat en klimatlag, som tvingar även kommande regeringar att ta hänsyn till planetens ramar. Ett historiskt beslut, och ett exempel på Sveriges offensiva klimatpolitik.

Nu går vi vidare med fler förslag för minskade utsläpp från transporter. Genom dem får vi också renare luft, mindre buller, fler cykelbanor och mer plats i städerna för annat än bilar. Det är det moderna Sverige vi vill bygga.

Mäktigast i Hållbarhetssverige

Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin har utsetts till Mäktigast i Hållbarhetssverige 2017. Läs och dela gärna deras intervju med Isabella.