Skrivelse till Kommunstyrelsen Klippans kommun 2014-06-01

Miljöpartiet de gröna i Klippan har som ambition att vara delaktiga i att göra Klippan till en än mer attraktiv kommun, vad det gäller tillgänglighet och en bevarad miljövänlig landsbygd. Som en del av det ser vi en stor utvecklingspotential i kollektivtrafiken med följande uppmaning till Kommunstyrelsen: • Inled samverkan med Kollektivtrafiknämnden, Region Skåne och initiera en uppmaning om en utökad busslinje Höör – Klippan. • Uppmana Kollektivtrafiknämnden, Region Skåne om att behålla busslinjen Klippan – Helsingborg, via Kvidinge

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: