Program för Miljöpartiets kongress 2018

Program för Miljöpartiets kongress 25-27 maj.

Fredag 25 maj
8.00-9.30 Dörrarna öppnas till kongressen och inregisteringen börjar
9.30 Invigning
9.45 Språkrörstal av Gustav Fridolin
10.10 Mötesformalia
11.00 Verksamhetsberättelser, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet
11. 42 Minnesstund, tyst minut
11.45 Presentationer av alla kandidater 1 minut per person (språkrör, partisekreterare, revisionnämnd och EGP-rådsledamöter)
12.20 Lunch och val av språkrör, partisekreterare. Vid slutet val avslutas valet 12.45.
13.30-15.30 Utskott. Diskussioner, inlämnande av yrkanden samt yrkandestopp
15.45 Debatt utskott A: Inledningen och kapitel 1 i valmanifestet
17.00 Tal av Gröna Studenters språkrör Rebecka Le Moine och Malte Roos 17.10 Presentation av valresultat språkrör och partisekreterare om valet varit slutet, annars börjar debatt utskott B
17.20 Debatt utskott B: Kapitel 2 i valmanifestet
18.40 Avslutning för dagen i plenum
18.45-24.00 Middag och fest

 

Lördag 26 maj

8.30 Dörrarna öppnas till kongressen
9.00-10.30 Utskott, beslut gällande inlämnade yrkanden. Parallell utfrågning av riksdagsledamöter, statsråd och EU-parlamentariker
10.45 Tal av Gröna Seniorers språkrör Ingrid Bergman och Per Gahrton
10.55 Debatt utskott C: Kapitel 3 i valmanifestet
12.25 Lunch och val EGP-rådsledamöter, revisionsnämnd och dess sammankallande och riksvalberedningen och dess sammankallande. Vid slutet val avslutas valet 12.50.
13.40 Debatt utskott D: Kapitel 4 i valmanifestet
15.10 Tal av partisekreterare Amanda Lind
15.25 Presentation av valresultat revisionsnämnd och EGP-rådsledamöter om valet varit slutet, annars börjar beslutspasset
15.30 Beslut
16.30 Tal av Grön Ungdoms språkrör Hanna Lidström och Axel Hallberg
16.40 Beslut
18.15 Kongresspriset delas ut
18.30 Middag
19.45 Debatt om övriga propositioner och inkomna motioner; proposition gällande stadgeförändring avseende PSAU, proposition verksamhetsinriktning och budget samt två motioner gällande verksamhetsinriktningen, proposition medlemsavgift, proposition om att avveckla påverkanstorgen och proposition om EU-listan
20.30 Beslut
21.45 Slut för dagen om inte mötet beslutar att förlänga

 

Söndag 27 maj
8.30 Dörrarna öppnas till kongressen
9.00 Beslut 
10.30 Språkrörstal av Isabella Lövin
10.55 Beslut
12.15 Avslutning
12.30 Lunch
13.15 Kampanjdag för de som stannar kvar. Samling i Vasaparken 13.15

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: