Samhällsteamet

Samhällsteamet på Miljöpartiets riksdagskansli.

Ansvarar för politik inom civil-, justitie-, kultur, konstitutions-, utbildnings- och socialutskotten i riksdagen. Till det kommer migrationspolitiken. Det innebär att teamet arbetar med allt från hälso- och sjukvård och socialtjänst till frågor om yttrandefrihet eller integritetsskydd och upphovsrätt. Inom teamet finns ett juridisk stöd till hela riksdagsgruppen.