Köping

Välkommen till oss i Köping!

Vi har en vision om ett grönare Köping och vill gärna genomföra det tillsammans med dig! Har du också gröna tankar om Köping vore det roligt om du hörde av dig till oss!

/Miljöpartiet de Gröna i Köping

Gilla MP i Köping på Facebook, så får du veta mer om vad som händer här! Vi skriver också på medlemswebben, t ex datum för när vi träffas i partilokalen på Östra långgatan 31 i Köping

 

 

Våra prioriteringar

Miljöinvesteringar.

Vi vill genomföra klimatsmarta, långsiktiga investeringar, vilket ger fler jobb, bättre arbetsmiljö och frigör ekonomiska resurser för framtiden. Företag med miljöinriktning har redan tagit marknadsandelar och Köping kan dra nytta av detta genom att vara en tillväxtmotor. Genom att kommunen arbetar aktivt med miljöinvesteringar, som t ex. solenergi, småskalig vindkraft, biogas och miljörådgivning, skapas förutsättningar för denna tillväxtbransch.

Skola och utbildning.

En bra skola har välkomnande skolmiljö som präglas av ändamålsenliga lokaler med gott inneklimat och hållbara resurser. All pedagogisk personal ska ges goda möjligheter till kompetensutveckling med tillgång till ett kollegialt stöd. Vi vill avlasta läraranas administration så att de istället kan ägna mer tid åt eleverna och undervisningen.

Tjänstgöringsgrad.

Ett arbetsliv ser olika ut under den anställdas liv. Vi vill ge alla kommunanställda rätt till heltid och rätt till deltidstjänstledigt. Vi vill till största möjliga mån låta anställda få makt över sin arbetstid och få större medbestämmande över tid och plats för sitt arbete bl a. genom friår och möjlighet till distansarbete. Vi vill främja arbete som ger människor mer makt över sina liv.

Miljö.

Vi vill att Köping ska bli en av de 30 miljöbästa kommunerna i Sverige. Våra steg på vägen dit är bl a. energieffektivisering och hållbar samhällsplanering. I skolor och inom vård- och omsorg ska god klimatsmart mat serveras, utökad konsument information om miljögifter ges samt uppmuntra miljövänlig konsumtion i lagom mängder. Tydligare miljö- och etiska krav behövs vid kommunens upphandlingar.

Folkhälsa.

Vardagsmotion är viktigt för folkhälsan. Därför behöver vi skapa bra cykelvägar, promenadstråk och säkra gångvägar som kan ge bättre fysisk och psykisk hälsa. Alla kommunala verksamheter behöver lyfta sitt långsiktiga hälsoperspektiv.

Vård och omsorg.

Vi vill att valfriheten ska vara stor inom den kommunala vården och omsorgen. Vi vill att det ska vara en rättighet att få uppleva årstidernas växlingar och vistas utomhus samt att möjligheten till att ha sällskapsdjur ska finnas.

Välkomnande kommun för alla.

Människor med olika ursprung, förutsättningar, sexuell läggning, handikapp eller religion ska känna sig välkomna i samhället. Integration av nyinflyttade sker lättare då det finns trygga former att träffa oss som redan bor här. Vi vill stödja bostadsföretag som vill skapa mötesplatser där det finns roliga aktiviteter. Vi vill erbjuda ändamålsenliga miljöeffektiva lokaler till våra ideella idrottsföreningar som gör en stor insats för att ge våra ungdomar en god fritid, gemenskap och integration. Ett levande och oberoende kulturliv är viktigt för välfärden och demokratin.

Miljöpartiet Köping

Kontakt