Miljö och klimat

Miljö- och klimatarbetet handlar om att ge nuvarande och kommande generationer en planet där det går att leva ett värdigt liv. Miljöpartiet vill att Köpings kommun ska ha ett av Sveriges bästa miljö- och klimatarbeten.

Miljöpartiet vill

  • att våra fordon går på förnyelsebara drivmedel
  • att fjärrvärmen ska vara fossilfri
  • att klimatkrav ska ställas vid kommunal upphandling
  • att vi ska ha lättkörda, säkra cykelvägar

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: