Miljöinvesteringar ger jobb!

Vi vill genomföra klimatsmarta, långsiktiga investeringar, vilket ger fler jobb, bättre arbetsmiljö och frigör ekonomiska resurser för framtiden. Företag med miljöinriktning har redan tagit marknadsandelar och Köping kan dra nytta av detta genom att vara en tillväxtmotor. Genom att kommunen arbetar aktivt med miljöinvesteringar, som t ex. solenergi, småskalig vindkraft, biogas och miljörådgivning, skapas förutsättningar för denna tillväxtbransch.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: