Miljöinvesteringar

Miljöinvesteringar

Vi vill genomföra klimatsmarta, långsiktiga investeringar, vilket ger fler jobb, bättre arbetsmiljö och frigör ekonomiska resurser för framtiden. Företag med miljöinriktning har redan tagit marknadsandelar och Köping kan dra nytta av detta genom att vara en tillväxtmotor. Genom att kommunen arbetar aktivt med miljöinvesteringar, som t ex. solenergi, småskalig vindkraft, biogas och miljörådgivning, skapas förutsättningar för denna tillväxtbransch.

Nyheter på Miljöinvesteringar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter