Skola och utbildning

Skola och utbildning

En bra skola har välkomnande skolmiljö som präglas av ändamålsenliga lokaler med gott inneklimat och hållbara resurser. All pedagogisk personal ska ges goda möjligheter till kompetensutveckling med tillgång till ett kollegialt stöd. Vi vill avlasta läraranas administration så att de istället kan ägna mer tid åt eleverna och undervisningen.

Nyheter på Skola och utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter