Motion - Underlätta för kommuninvånarna att samåka

Idag underlättar modern IT många funktioner i samhället. Vi står inför stora utmaningar där miljöfrågorna står högt på mångas agenda. Alla med självbevarelsedrift inser att vi behöver jobba inom flera områden för att exempelvis nå klimatmålen.

Vi i Miljöpartiet de gröna vill att Köpings kommun tar efter goda exempel från andra kommuner som hjälper sina innevånare med ett system för samåkning. Många har valt att kalla systemet för mobil samåkning.

Det kan vara lämpligt att införa ett system på prov i valda områden för att allt ska få chans att mogna och utvecklas till något hållbart och långsiktigt. På sikt bör ett samåkningssystem kunna införas permanent.

Köpings kommun har flera områden som lämpar sig väl för detta, där man kan tycka att kollektivtrafiken ”glömt” dessa områden för den delen som lämnat grundskoleåldern. Vi vill inte peka ut några områden utan känner förtroende för att detta kan växa fram bland anställda, förtroendevalda och engagerade kommuninvånare.

Exempel på fördelar med samåkning i en kommun som Köping listas nedan:

·         Minskad miljöbelastning

·         Minskade kostnader för fordonsägare 

·         Ökad frihet för de som inte har tillgång till bil

·         Bil- och kollektivtrafik (där den finns) kan komplettera varandra

·         Ökade möjligheter att lära känna sin granne

·         Större möjlighet att bo kvar på landsbygden även om ekonomin eller hälsan sviktar

Vi i Miljöpartiet tycker även att de flesta fördelar stämmer väl in i målen för Köpings kommun 2013-2019.

 

Miljöpartiet de gröna i Köping vill:

Att kommunen undersöker möjligheten att ta fram en samåkningsmodell för ett eller flera av dessa områden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: