Lära för livet, inte för betyget

En bra skola har välkomnande skolmiljö som präglas av ändamålsenliga lokaler med gott inneklimat och hållbara resurser. All pedagogisk personal ska ges goda möjligheter till kompetensutveckling med tillgång till ett kollegialt stöd. Vi vill avlasta läraranas administration så att de istället kan ägna mer tid åt eleverna och undervisningen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: