Skolan

En bra skola samarbetar med föräldrar och ger elever färdigheter för livet. Miljöpartiet vill att all skolpersonal ska verka för att eleverna ska utvecklas både som människor och i ämneskunnande. Livskunskap och värderingar måste bli viktigare i skolan. Vi vill att lärarna ska få tid till regelbunden kompetensutveckling så att skolan kan utvecklas.

Miljöpartiet vill

  • säkerställa regelbunden, kvalificerad kompetensutveckling för skolans viktigaste resurs: lärarna
  • förstärka vuxenutbildningen för att ge fler tillgång till högre studier och ett livslångt lärande
  • att Köping ska vara en attraktiv arbetsgivare för personal i skolan och förskolan, genom skäliga löner och en god arbetsmiljö.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: