Äldreboende

Det är viktigt att våra äldre får möjlighet att själva välja det boende som de vill ha och kan klara av. Därför ska kommunen vara lyhörd för de äldre medborgarnas behov. Dessutom kommer Miljöpartiet verka för billigare boende för äldre.

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • äldreboendena i Kristianstads kommun uppmuntras till att ha en egen profil
  • Kristianstads kommun upprättar en plan för hur maten ska kunna tillagas närmare dem som ska äta den, exempelvis på boendet
  • sakkunnig personal ska medverka under planering och utförande vid byggnation av bostäder för äldre i Kristianstads kommun 
  • fler gruppboenden och kollektivboenden inrättas i Kristianstads kommun

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: