Förskola

Förskolan bidrar på ett viktigt sätt till att forma samhällets individer. Det är där färdigheter som att samarbeta, vara solidariska och vara rättvisa grundläggs. En bra förskola präglas av en pedagogik som ger barn en god grund att stå på inför det framtida livet. Det ska inte vara fråga om ”barnpassning” utan om en introduktion till ett förtroendefullt medborgarskap i samhället. Vi strävar efter att personalen är jämställd med lika många män som kvinnor.

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • barngrupperna i Kristianstads kommun skall minskas
  • personaltätheten i Kristianstads kommuns förskolor ska öka
  • öka andelen män i förskolorna
  • öppettider i Kristianstad kommuns förskolor ska anpassas efter behoven hos dem som utnyttjar förskolans tjänster, exempelvis kvällar, nätter och helger 
  • alla förskolor i Kristianstads kommun blir giftfria förskolor
  • alla förskolor ska vara normkritiska och personalen ska vara utbildade i genuspedagogik

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: