Fritid

Det är viktigt att Kristianstads kommun ska erbjuda en meningsfull fritid för alla. Kommunen har investerat i en rad fritidsanläggningar som skulle kunna utnyttjas bättre och av fler. Miljöpartiet vill att fler människor ska ha en aktiv fritid, vilket är särskilt viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Elitsatsningar och ”toppning” bland barn ökar utslagningen och främjar inte folkhälsan. Flickor och pojkar ska få en jämlik fritid. Kristianstad kommun ska också erbjuda ett rikt friluftsliv kring hav, skogar och sjöar. 

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • Kristianstads kommun ska inrätta fler hamnar där besökande båtar kan lägga till
  • Kristianstads kommun ska främja människors tillvaratagande av Allemansrättens möjligheter och skyldigheter
  • fritidaktiviteter ska finnas tillgängliga för Kristianstads kommuns samtliga invånare
  • Kristianstads kommun ska erbjuda bussutflykter inom natur och kultur för såväl unga som äldre
  • C4-läger anordnas för barn och ungdomar även vintertid
  • idrottsföreningar som ägnar sig åt ”toppning” bland barn som är yngre än 10 år inte ska vara berättigade till kommunalt verksamhetsbidrag
  • inrätta fler vandringsleder och motionsleder i Kristianstads kommun såväl stadsnära som på landsbygden
  • inrätta fler utegym i Kristianstads kommun och tillhandahålla tillgänglig informaion för att öka nyttjandet av de befintliga 
  • inrätta fler mötesplatser

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: