Grundskola

Den svenska skolplikten innebär att alla elever ska ha genomfört minst nio års grundskoleutbildning. En väl utbildad befolkning är en framgångsfaktor i hela världen. Vi ska satsa på barn i tidiga åldrar för undvika ineffektiva nödlösningar senare i livet. Vi vill ge elever en möjlighet att välja skola utanför det egna bostadsområdet, som en åtgärd för att motverka bland annat bostadssegregation till exempel genom ökade turer med skolbussar.

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • skolmiljöerna ska utformas med större omsorg för att anpassas till dagens och framtidens behov
  • arbetsmiljön ska hamna i fokus, både vad gäller lärare och elever
  • grundskolornas samarbete med det omgivande samhället ska underlättas
  • skolans pedagoger ska uppmuntras att introducera andra samhällsaktörer i grundskolan
  • vissa skollokaler ska kunna användas utanför skoltid av andra medborgare till gemensamma aktiviteter,
  • utökat skolbussnätverk

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: