Hemtjänst

Hemtjänsten anges ofta som orsak till att omsorgens budget överskrids. Hemtjänsten ska därför ges en tydligare prioritering. Miljöpartiet vill även förbättra hemtjänstpersonalens arbetsvillkor så att äldre inte behöver uppleva att personalen har ont om tid och för att kontinuiteten blir större i mötet mellan personal och äldre.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: