Kultur- och musikskola

Att kunna erbjuda unga en fördjupning inom estetiska uttrycksmedel är viktigt. Även om inte alla elever blir professionella utövare, är det värdefullt att få grundläggande kunskaper inom olika kulturutövanden. Det innebär för de flesta ett livslångt intresse som bidrar starkt till en meningsfull fritid.

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • alla barn och ungdomar i Kristianstads kommun ska ha tillgång till kultur- och musikskola
  • avgifter för kultur- och musikskolor ska inte hindra något barn eller ungdom i Kristianstads kommun från att delta

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: