Mat och livsmedel

God mat är producerad på ett gott sätt, med hänsyn till människa, djur och natur. Att bevara olika lokala maträtter och traditioner ger oss människor en identitet. En god miljö som säkerställer en god hälsa handlar om tillgång till vatten och livsmedel med låg förekomst av hälsofarliga ämnen. Miljöpartiet vill att allt kött ska ursprungsmärkas.

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • minst 90 % av den mat som serveras i kommunala kök lagas från grunden i anslutning till serveringsstället
  • andelen ekologiska livsmedel ökas till minst 80 % i  kommunala kök,
  • andelen vegetarisk kost i kommunala serveringsställen ska öka
  • övriga utförare som levererar välfärdstjänster åt Kristianstads kommun ska omfattas av samma regelverk
  • alla måltider som serveras i Kristianstads kommunal verksamhet ska ge möjlighet till måltidsglädje
Här visar vi lokal politik från Skåne.

Skåne Mat och livsmedel

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025. Miljöpartiet vill stärka den skånska livsmedelsproduktionen och konsumtionen i hållbar riktning.

Läs mer

Miljöpartiet vill stärka den skånska livsmedelsproduktionen och konsumtionen i hållbar riktning genom att stödja hållbart fiske, att hejda byggandet på åkermark, minska mängden kött i regionens verksamheter samt att utveckla nya livsmedel och produktionsmetoder.

Eftersom kött ger mycket stora ekologiska fotavtryck, det vill säga påverkar vårt klimat negativt, är det viktigt att servera mer vegetariskt och mindre kött i Region Skånes verksamheter (till största del våra sjukhus). Maten som serveras i Region Skåne ska vara klimatsmart, ekologisk och till stor del närodlad. På så sätt kan vi göra måltiderna bättre för miljö och klimat.

Miljöpartiet arbetar för att Regions Skånes inköp av livsmedel ska vara 100 procent ekologiskt till 2025. Närodlade råvaror ska upphandlas i så stor utsträckning som möjligt. Den fisk som serveras ska vara certifierad med en högt ansedd miljömärkning. Miljöpartiet vill att det ställs etiska krav på god djurhållning vid upphandling av kött, mjölk, ägg och andra djurprodukter samt levande djur. Vi kräver att djur föds upp och lever på ett bra sätt, har korta transporter till slakt slaktas kort tid efter ankomst och att detta sker så skonsam som möjligt.  

Det sjuder av idéer och kreativitet runt om på Skånes landsbygd. Gårdar som tidigare varit vanliga lantbruk börjar förädla sina råvaror. Det skånska mathantverket är växande småskaliga verksamheter och bra exempel på ekologiskt hållbara näringar. Miljöpartiet vill att Region Skåne arbetar med att utveckla maten och de skånska livsmedelsprodukterna som turistnäring. Det skånska mathantverket har en stor betydelse för att stärka regionens identitet, attraktion för turism och för att skapa nya jobb på landsbygden.

Skåne har en jordbruksproduktion som fortfarande vilar på gamla konventionella metoder och denna utveckling måste brytas till förmån för en långsiktig och ekologisk jordbruks-och livsmedelsproduktion.

Mat som smakar gott och innehåller den näring och energi som vi behöver ger god hälsa och livskvalitet. Den mat som serveras i Region Skåne ska vara klimatsmart, ekologisk och till stor del närodlad. Maten ska vara anpassad till den som ska äta, såväl hälsomässigt som etiskt och kulturellt.

Måltidsglädje

En del av Region Skånes patienter lider av undernäring. Det kan bero på att de är undernärda när de kommer in till vården eller tappar matlusten beroende på den behandling de går igenom. Miljöpartiet vill att Region Skåne arbetar med att skapa måltidsglädje för patienterna och att köks- och vårdpersonal ska få relevant utbildning för detta. På sikt vill vi kunna erbjuda varmhållen mat vid alla sjukhus.

Upplevelsen av maten har stor betydelse både för aptiten och för ett snabbt tillfrisknande. Maten ska dofta gott, se god ut, smaka gott samt serveras på ett inbjudande sätt. Miljöpartiet vill att den av Region Skåne serverade maten ska vara klimatsmart. Råvarorna i den serverade måltiden ska vara ekologiska och huvudsakligen närproducerade. En högre andel vegetabilier bör eftersträvas i den mat som serveras i Region Skånes regi, det gör maten klimatsmart, hälsosam och kostnadseffektiv. Vegetarisk mat ska erbjudas dagligen. Vi vill också att Region Skåne tar initiativ till att minska matsvinnet, som är ett stort problem.

  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: