Östersjön

Kristianstads kommun har en lång kust mot Hanöbukten. Läget är synnerligen attraktivt och måste tas tillvara på bästa sätt för att främja kommunens framtida utveckling. En användningsmöjlighet är produktion av biogas från tång. Havsbruk, odling av alger, fisk och skaldjur, har potential att inte bara bidra till en rening av Östersjöns vatten, utan kan också växa till nya näringar och skapa råvaror för nya industrier. 

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • förbättra vattenkvalitén i Östersjön, främst genom minskade utsläpp inom Kristianstads kommun
  • motverka övergödning genom att återföra växtnäringsämnen till jordbruket 
  • Kristianstads kommun tar fram en vattenbruksstrategi där som utreder möjligheterna till ett utökat havsbruk
  • Kristianstads kommun tillsammans med andra kustkommuner tar fram en strategi för att förbättra vattenkvalitetén i Östersjön
  • strandskyddsbestämmelser särskilt beaktas vid bygglov inom Kristianstads kommun

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: