Sociala frågor

Sociala frågor utgör ett av kommunens kärnområden. Vi kan inte uppnå ett hållbart samhälle utan att det råder social rättvisa. Medborgarna ska kunna lita på att de sociala behoven prioriteras och på att vi verkar för att minska de sociala klyftorna. 

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • de som i Kristianstads kommun beviljas försörjningsstöd också ska erbjudas en meningsfull verksamhet som tar hänsyn till individens behov
  • de som hamnar utanför samhället på grund av missbruk eller sjukdom ska behandlas humant och snabbt erbjudas professionell hjälp.
  • motverka hemlöshet och alla typer av bostadssegregation i Kristianstads kommun

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: