Solenergi

Än så länge ligger solenergiutnyttjandet i sin linda i Sverige. Tyskland har en solenergiindustri som är flera gånger större än den svenska, fastän Sverige trots sitt nordligare läge har lika goda förutsättningar för att utvinna solenergi. Vi vill påskynda införandet av solenergiutvinning.

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • att solceller och solfångare ska installeras på Kristianstads kommunala fastigheter och fritidsanläggningar.
  • möjligheterna till öka användningen av solenergi i Kristianstads kommun ska utredas

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: