Trafikplanering och infrastruktur

Resor i Kristianstads kommun, till arbete, kommunal service och skolor är en viktig miljöfråga. Den största delen av koldioxidutsläppen kommer från transporter. Därför vill vi verka för att så många som möjligt ska ha tillgång till kollektivtrafik och att transporter som drivs med fossila bränslen undviks.

 

Den största pendlingen i kommunen går mellan Åhus och Kristianstad. Denna sträcka borde trafikeras med spårbunden trafik. Det finns flera alternativa möjligheter. Miljöpartiet ska verka för att någon av dessa blir verklighet inom överskådlig framtid. Här finns också ett behov av att utveckla den spårbundna godstrafiken.

 

Cykling är det mest miljövänliga sättet att ta sig fram på, därför ska Kristianstads kommun satsa på att cykelleder byggas ut. För att underlätta valet att cykla ska de i utsatta lägen vara väderskyddade.

 

Privat stadstrafik är den minst miljövänliga. Många stopp vid trafikljus ökar koldioxidutsläppen vid bilkörning genom många accelerationer och motorer i tomgång.  Rondeller bör därför ersätta trafiksignaler i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Internet är en viktig och växande del av infrastrukturen. Allt fler samhällstjänster kräver internet och i takt med att tjänsterna bli mer avancerade ställs högre krav på internethastighet och -kapacitet. Så väl i arbetsliv och privatliv blir internet allt viktigare. För att göra det enklare att arbeta och bo på landsbygden vill Miljöpartiet fortsätta satsningen på bredbandsutbyggnaden.

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • fossilfria transporter i Kristianstads kommun genom spårbundna lösningar som spårvagn och light rail (snabbspårväg) 
  • Kristianstads kommun bygger en light rail mellan Kristianstad och Åhus
  • bygga ut järnvägen med dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm
  • öka antalet gastankstationer och elladdningsstolpar i Kristianstads kommun
  • bygga ut för 100 MB bredband i hela Kristianstads kommun
  • lokal infrastruktur som främjar cykling genom av sammanhållna snabbcykelleder och läplanteringar
  • marknadsföring av Kristianstad kommuns cykelleder som det mest miljövänliga sättet att ta sig fram på
  • Kristianstads kommun stimulerar till fler bilpooler 
  • ersätta trafikljus med rondeller i hela Kristianstads kommun
  • avveckla det kommunala engagemanget i Kristianstad Airport snarast

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: