Upphandling

När det gäller kommunal upphandling är det viktigt att man tar hänsyn till flera parametrar, inte bara de ekonomiska. En bra upphandlingspolicy är ett viktigt instrument för att påverka kommunens inköp. Den nuvarande generella utmaningsrätten så som den anges i kommunens konkurrenspolicy ska begränsas. Särskilt beträffande vård, skola och omsorg.

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • Kristianstads kommun ska prioritera ekologiskt och Fair Trade i sina upphandlingar
  • Kristianstads kommun ska ta särskild hänsyn till etik och djurskydd vid livsmedelsupphandling 
  • Kristianstads kommun ska vid varje enskilt tillfälle ange vilka områden eller verksamheter som ska kunna utmanas av andra aktörer än kommunen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: