Vård och omsorg

Efter det att människor har lämnat sin yrkesverksamma fas ska samhället erbjuda en välförtjänt trygghet. För miljöpartiet är det självklart att efter pensioneringen då de flesta av oss har många goda år framför sig ska samhället kunna erbjuda en hög livskvalité.

 

I livets slutskede ska omsorgen vara värdig och anpassad efter de behov som uppstår. Även de som av olika anledningar inte har kunnat arbeta ska på äldre dagar kunna lita på att samhället erbjuder dem den trygghet de behöver. Miljöpartiet vill prioritera vården och omsorgen, eftersom detta tillsammans med skolan och de sociala trygghetssystemen utgör kommunens kärnverksamhet.

Ensamhet och isolering  bland äldre motverkas, såväl bland dem som bor hemma och de som bor på serviceboende.

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • omsorgsverksamheterna i Kristianstads kommun ska få mer resurser
  • Kristianstads kommun skapar mötesplatser för yngre personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,
  • öka kunskapen i Kristianstads kommun om aktiviteter och insatser som främjar ett aktivt åldrande 
  • en kultur för aktivt åldrande ska stimuleras
  • tomma lokaler i Kristianstad kommun, exempelvis äldre skolor, ska göras tillgängliga för filmvisning, musikkvällar, biblioteksverksamhet, bokcirklar, hobbyverksamhet med mera. Gärna i samarbete med den ideella sektorn
  • Kristianstad kommun planerar ett tillgängligt samhälle för de äldre redan från början så att samhället på sikt bli hållbart för alla åldrar

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: