Vatten och avlopp

Enligt miljöbalken ska alla hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.

 

Kristianstads kommun bör ha en VA-policy som ställer krav på kretsloppsanpassade avloppslösningar med återföring av näring till odlingsbar mark. I praktiken skulle detta innebära att urinsorterande vattentoalett eller torrtoalett installeras vid nybyggnation. Även andra tekniska lösningar måste övervägas, till exempel att ersätta vattenklosetter med vakuumklosetter. 

 

Kristianstads kommun bör eftersträva en utveckling av bättre systemlösningar som inte bara ställer krav på rening av avloppsvattnet, utan också lösningar som gör rening onödigt. För att stimulera detta är det rimligt att sträva efter så låga fasta avgifter som möjligt och så höga förbrukningsavgifter som möjligt. 

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • Kristianstads kommun tar fram lösningar som stimulerar till sparsamhet med vatten 
  • inrätta en VA nämnd  i Kristianstads kommun för att ge  frågor kring vatten och avlopp extra fokus
  • vid nyanläggning av verksamhetsområde för vatten och avlopp i Kristianstads kommun ska alltid upphandling genomföras, för att säkerställa låga anläggningskostnader

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: