Jakt på lönsamhet får inte gå före djurskydd

Människan har tagit sig makten att hålla djur för mat, kläder eller nöje, men med den makten följer också ansvar för levande, kännande varelser. Djurskyddet får inte försämras i jakten på lönsamhet, skriver Miljöpartiets Cheryl Jones Fur.

Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet är en del av Miljöpartiets vidsträckta solidaritet, som även omfattar kommande generationer och alla världens människor. I Miljöpartiets partiprogram tar vi tydlig ställning för att alla djur har ett egenvärde oavsett deras nyttighet för människan.

Som tidigare zoolog på den nu nerlagda Djurskyddsmyndigheten är jag glad att regeringen äntligen har lagt fram ett förslag till en ny djurskyddslag som lyfter fram att djur är kännande varelser som måste visas hänsyn.

Enligt det lagförslag som Isabella Lövin (MP) och Sven-Erik Bucht (S) nyligen presenterade är lagens syfte att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Häri ligger den största skillnaden mot den nuvarande djurskyddslagen. I stället för att bara skyddas mot onödigt lidande och dålig välfärd ska man nu sätta fokus på en god välfärd för djuren – båda fysiskt och psykiskt.

Med förslaget har regeringen försökt att göra lagen lättare att förstå, båda för djurägare men också för tillsynsmyndigheter. Bestämmelserna om djurens naturliga beteende har förtydligats, och förutom att djurens välfärd ska främjas ska djuren kunna utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. Vikten av förebyggande åtgärder betonas, till exempel att beteendestörningar ska förebyggas.

I lagförslaget gör man det också tydligare att djur inte får överges. De övergivna katterna har det pratats mycket om, men detta gäller alla tamdjur. Regeringen har även flaggat för en ändring i förbudet mot vissa djur på cirkus så att det inkludera elefanter och sjölejon. Det finns helt enkelt inte praktiska förutsättningar för att hålla dessa djur på ett sätt som tillåter att djuren kan bete sig naturligt.

Regeringen har också gett Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera välfärden hos minkar i pälsdjursproduktion. Här kunde regeringen ha gått längre. Förutsättningarna saknas för att minkar ska kunna bete sig naturligt i de burar som används inom pälsdjursindustrin i dag. Man kan bara hoppas att uppdraget leder till ett förbud mot pälsdjursfarmning likt det som nyligen har aviserats i Norge.

Djurskyddet engagerar många människor i dag och vi pratar ofta om det goda skyddet i Sverige jämfört med andra länder. Människan har tagit sig makten att hålla djur för mat, kläder eller nöje, men med den makten följer också ansvar för levande, kännande varelser. Djurskyddet får inte försämras i jakten på lönsamhet.

Cheryl Jones Fur

 

Debattartikeln publicerades i Smålandsposten

http://www.smp.se/debatt/jakt-pa-lonsamhet-far-inte-ga-fore-djurskydd/

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: