Möjlighet för asylsökande som fyller 18 att stanna i Växjö

Lyssna

Växjö kommun vill underlätta för asylsökande som har fyllt 18 att stanna i Växjö. Den nuvarande situation för många av dessa ungdomar är att de tvingas flytta från kommunen när de fyllt 18, som i sin tur leder till svårigheter att fullgöra gymnasiestudier och att de rycks ur sina sociala nätverk.

Det vi nu vill pröva är att söka samarbete med det stora ideella engagemang som finns i kommunen för dessa ungdomar. Vi tror att det finns många som vill hjälpa till att under en period se till att dessa ungdomar kan stanna i kommunen och det är just detta regeringen avser med de medel som betalas ut till kommunerna. Växjö kommun kommer även 2018 att få del av dessa pengar och vi vill nu se hur vi kan lösa detta på bästa sätt tillsammans med föreningslivet.

  • Jag är oerhört lättad över att vi nu i Växjö kommun söker samarbete med den ideella sektorn för att kunna lösa boendesituationen för de asylsökande som fyller 18 och annars riskerar att få flytta från kommunen, säger Magnus P. Wåhlin (MP), ledamot i nämnden för arbete och välfärd.

För många som idag engagerar sig är det en ekonomisk börda att ha någon boende hemma hos sig. Till detta lägger dessa människor en stor del av sin fritid för att hjälpa ungdomarna i deras situation och det är ett krävande engagemang. Om vi som kommun kan underlätta detta viktiga arbete som utförs vill vi försöka göra det. Vi tänker oss att pengarna bland annat kan användas till boendeomkostnader för ideella fadderfamiljer och psykosocialt stöd till både familjerna och ungdomarna.

  • Vi tror att både kommunen och ungdomarna gynnas av att de kan stanna kvar i kommunen under hela sin asyltid och slippa flyttas runt. Detta är ett led i den politik som Miljöpartiet de gröna driver i Sveriges regering och nu vill vi se hur detta kan formas i Växjö kommun, säger Cheryl Jones Fur (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

Exakt hur samarbetet kommer att utformas och med vem samt vilka krav kommunen kommer att ställa för nyttjandet av de statliga pengarna återstår nu att mejsla fram av förvaltningen med siktet att ha detta på plats från årsskiftet.

Kontakt:

Magnus P Wåhlin

070-626 00 97

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: